Construcció d´instruments de recerca

Públic
  1. Tens clar quin tipus d’instrument per a la recol·lecció de dades és el més adequat per al que vols mesurar a la teva investigació?
  2. Quin tipus i quantes preguntes utilitzaràs al teu instrument de recollida de dades?
  3. Com validaràs els teus instruments de recol·lecció de dades per assegurar el seu grau de validesa prèviament a la seva administració?

Bibliografia per al TFM:

Sobre qüestionaris:

https://elibro-net.eu1.proxy.openathens.net/en/ereader/uoc/52013

https://materials.campus.uoc.edu/daisy/Materials/PID_00268190/pdf/index.html

http://cvapp.uoc.edu/autors/MostraPDFMaterialAction.do?id=198601

http://cvapp.uoc.edu/autors/MostraPDFMaterialAction.do?id=198602